به نام خدا

در خدمتتون هستیم امروز با یکی دیگه از دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه ی دانشگاهی کامپیوتر جهت گذراندن دوره های آموزشی ، دوره ی آموزشی درس مدار منطقی ، یکی از دروسی که خیلی از دانشجوها ازش گریزانن و به عبارتی پاس کردنش براشون مشکله … البته درس سختی نیست و با آموزش دیدن میشه به راحتی از کنارش گذشت.

این دوره ی آموزشی ، توسط خانم صفرپور ، عضو جامعه ی نخبگان جوان کشور تدریس میشه و موارد مورد بحث در مدارات منطقی در قالب فیلم آموزشی و مثال های متعدد مورد سنجش قرار میگیره. از مزیت های فیلم آموزشی در این دروس به امکان مشاهده ی مجدد و چندین بار گوش دادن و فهمیدن مسئله به صورت کامل میشه اشاره کرد.

 

همچنین شما عزیزان می توانید درس مدار منطقی را با رویکرد حل مساله و کنکور از لینک زیر مشاهده نمایید:

 

آموزش درس مدار منطقی با رویکرد کنکوری و حل مساله

این دوره برای افرادی است که میخواهند درس مدار منطقی را مرور و برای کنکور کارشناسی ارشد آماده شوند.

سرفصل های دوره دوره کامل آموزش درس مدار منطقی کامپیوتر

 • قسمت اول
  • سیستم نمایش اعداد وکدگذاری
  • نمایش اطلاعات Decimal به Base-R
  • Binary به Decimal
  • Binary-Octal/Hexadecimal
  • عملیات محاسباتی باینری
  • مقایسه Sign-and-Magnitude و Complements
  • مکمل (r-1 )
  • Diminished-Radix Complements
  • Radix Complements
 • قسمت دوم
  • سیستم اعدادگذاری
  • جمع وتفریق به روش2s omplement
  • جمع وتفریق به روش 1s Complement
  • (Overflowسرریز(Binary Coded Decimal (BCD)
  • Gray کد
  • Binary به Gray
  • تبدیل Gray به Binary
  • Decimalسایر کدهای
  • (Self-Complementing) کدهای خود-مکمل
  • (Alphanumeric Codes) کدهای الفبایی-عددی
  • (Error Detection Codes) کدهای آشکار ساز خط
 • قسمت سوم
  • جبر چيست؟
  • جبر بول دو ارزشی
  • اصول جبر بول
  • تقدم عملگرها
  • جدول درستی
  • اثبات با استفاده از جدول درستی
  • دوگانی
  • قضایای اصلی جبربول
  • رتوابع بولی(منطقی)
  • مکمل تابع
  • فرمهای استاندارد
  • Minterm & Maxterm
  • Canonical Form: Sum of Minterms
  • Canonical Form: Product of Maxterms
  • تبدیل فرمهای کانونیک
 • قسمت چهارم
  • توابع باینری
  • گیت های منطقی
  • رسم(پیاده سازی) مدارهای منطقی
  • پیاده سازی با استفاده از گیت NAND
  • پیاده سازی با استفاده از گیت NOR
  • پیاده سازی های دوطبقه فرم SOP
  • پیاده سازی های دوطبقه فرمPOS
 • قسمت پنجم
  • ساده سازی توابع منطقی
  • ساده سازی جبری  (Algebraic Simplification)
  • ساده سازی با استفاده از اصول وقضایای جبر بول صورت می گیرد.
  • نیاز به مهارت داردولی انعطاف زیادی دارد.
  • دیاگرام کارنو(Karnaugh Maps)
  • روش جدول بندی Quine-McCluskey
  • ساده سازی جبری
  • (Karnaugh Maps) دیاگرام کارنو
  • variable K-maps
  • K-maps ساده سازی با استفاده از
  • - تبدیل به فرم جمع مینترمها
  • - SOP به دست آوردن ساده ترین فرم
  • POS ب دست آوردن فرم
  • حالات بی اهمیت
  • (Don’t-care Conditions)
  • چند مثال ساده سازی
  • Quine-McCluskey روش جدول بندی
 • قسمت ششم
  • روش تحلیل
  • Analysis Procedure
  • روشهای طراحی
  • Design Methods
  • روشهای مختلف طراحی مدار های ترکیبی
  • Gate-level method (with logic gates)
  • Block-level design method
  • اهداف اصلی در طراحی مدار
  • Gate-level (SSI) Design: Half Adder
  • Gate-level (SSI) Design: Full Adder
  • مبدل های کد
  • Code Converters
  • BCD-to-Excess-3 Code Converter
  • Block-Level Design Method
  • جمع کننده موازی 4 بیتی
  • 4-bit Parallel Adder
  • 16-bit Parallel Adder
  • جمع کننده-تفریق گر موازی 4 بیتی
  • (4-bit Parallel Adder cum Sub tractor)
  • Arithmetic Circuits: Cascading Adders
  • Arithmetic Circuits: Comparator
 • قسمت هفتم
  • مدارات ترتیبی
  • Filipe sr
  • Filipe jk
  • Filipe t
  • Filipe d
  • جداول مشخصاات فیلیپها
  • مراحل تحلیل فیلیپها
  • جداول تحریک
  • مراحل طراحی
  • مدارات شمارشگر
  • مدارات خوداصلاح
 • قسمت هشتم
  • معرفی زبان سخت افزاری HDL
  • وقایع حساس به لبه
  • وقایع حساس به سطح
  • مثالهایی ازفیلیپها به زبان HDL
  • توصیف ساختاری
  • مدل محرک
 • قسمت نهم
  • ثباتها
  • ثباتهای 4بیتی
  • مفهوم بارشدن
  • بارشدن موازی
  • شیفت ریجسترها
  • انتقلا سریال
  • جمع سریال
  • شمارندها
  • شمارندهای موج گونه دودویی
  • شمارند BCD
  • شمارندهای همزمان
  • بالا-پایین شماردودویی
  • شمارندو دودویی بابارشدن موازی
  • شمارندحلقوی
  • شمارندجانسون
 • قسمت دهم
  • حافظه ومنطق برنامه پذیری
  • حافظه بادستیابی تصادفیRAM
  • توصیف حافظه درHDL
  • زمانبندی یک سیکل حافظه
  • انواع حافظه
  • حافظه فرار
  • حافظه غیرفرار
  • دیکد کردن حافظه
  • دیکدکردن متقارن
  • مولتی پلکسل کردن آدرس
  • حافظه فقط خواندنی ROM
  • پیاد سازی مدارهای ترکیبی
  • PLDهای ترکیبی
  • منطق آرایه ای برنامه پذیری PAL
  • منطق آرایه ای برنامه پذیری PLA