سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

network

2

terminal

3

linux

4

vm

5

cmd

6

power shell

7

بخش 1

رایگان
8

بخش 2

9

بخش 3

10

بخش 4

11

بخش 5

12

بخش 6

13

بخش 7

14

بخش 8

15

بخش 9

16

بخش 10

17

بخش 11

18

بخش 12

19

بخش 13

رایگان
20

بخش 14

21

بخش 15

22

بخش 16

23

بخش 17

24

بخش 18

25

بخش 19

26

بخش 20

رایگان
27

webcam

28

backdoor

به نام خدا

جامع ترین دوره آموزش متااسپلویت به زبان فارسی را برای شما دوستان آماده کرده ایم.

نا گفته هایی از مباحث نفوذ و راه های امن کردن سیستم را به طور کامل به صورت تصویری آموزش داده ایم.

کافیست سرفصل آموزش رو مطالعه کنید…