به نام خدا

در این قسمت قصد دارم مجموعه آموزش درس ساختمان داده ها را با سرفصل کتاب مقسمی به صورت کامل برای دانلود قرار دهم

این مجموعه در شش فصل آماده می شود و بر روی وب سایت قرار می گیرد

۱- ارایه ها و نکات مربوط به آن

۲- پشته و کاربرد های ان

۳- صف و نکات کاربردی آن

۴- لیست پیوندی و تکنیک های پیاده سازی ان

۵- درخت ها و نحوه پیمایش های درخت

۶- گراف ها و الگوریتم های مربوط به آن

آموزش به سبکی کاملا متفاوت و به صورت عملی ارائه شده و مربوط به دانشگاه بیرجند می باشد