مباحث Routing بخصوص پروتکل OSPF

پیاده سازی پروتکل OSPF در یک سناریو Multiple Area

نحوه اتصال به اینترنت در شبکه های Multiple Area OSPF

مشخصات فنی پروتکل OSPF

پیاده سازیAuthentication  و Passive Interface بر روی OSPF

مباحث تکمیلی Redistribution OSPF

مباحث Route Filtering OSPF

مباحث Summarization در شبکه های OSPF

مباحث Virtual Link در OSPF

آشنایی با Stub Area , Totally Stub Area , NSSA , Totally NSSA

پیاده سازی پروتکل RIP

پروتکل VRRP

Route Policy جهت تقسیم پهنای باند اینترنت

پیاده سازی VLAN روی روترهای میکروتیک

آشنایی با VLAN Q-in-Q و Bonding

آشنایی با مباحث Scope , Target Scope , ECMP, ARP

آشنایی با مباحث مانیتورینگ تجهیزات میکروتیک