قابلیت های برنامه » رده بندی پرسنل ، مجوز دهی پرسنل ، ارجاع نامه ، پیام عادی بین پرسنل ، جستجو نامه ، ثبت و صدورنامه وارده و صادره و … مهمترین بخش اتوماسیون قسمت ایجاد نامه جدید و امضا آن است که در صورتی  که قرار به تهیه این دوره شد لطفا ایجاد و نوشتن نامه در محیط ورد باشد.منظور از Api ها استفاده بشه که نرم افزار ورد درون فرم سی شارپ باز بشه .به هیچ عنوان از کامپوننت جهت نمایش ورد در فرم سی شارپ استفاده نشه که واقعا مشکل ساز است مانند Edraw_Office_Viewer_Component این کامپوننت در کرک مشکل دارد و نرم افزار ورد را بزرگ درون فرم سی شارپ نشان میدهد.مگر اینکه کامپوننت دیگر و بهتری وجود داشته باشد. سیستم باید بصورت آنی باشد در صورتی ارسال ودریافت پیام و نامه نوتیفیکشن نمایش دهد و نه بصورت تایم بدنی که هر چند ثانیه مثلا Refresh کند.