سرفصل های دوره

۱۳ فصل
۱۰۴ جلسه
۱۶ ساعت
۱

مقدمات

۵ قسمت
۰۰:۴۱:۱۹
1

معرفی

رایگان
۰۵:۲۳
2

بخش اول - قسمت اول - معرفی و نگاهی دوباره

رایگان
۰۹:۵۷
3

بخش اول - قسمت دوم - useState

رایگان
۰۸:۰۳
4

بخش اول - قسمت سوم - useEffect

رایگان
۱۲:۳۴
5

بخش اول - قسمت چهارم - Rules of Hooks

رایگان
۰۵:۲۲
۲

فصل اول

۵ قسمت
۰۰:۳۸:۱۱
۳

فصل دوم

۳ قسمت
۰۰:۳۹:۵۵
۴

فصل سوم

۴ قسمت
۰۰:۲۱:۵۵
۵

فصل چهارم

۸ قسمت
۰۱:۳۶:۳۱
۶

فصل پنجم

۱۵ قسمت
۰۲:۰۵:۳۳
۷

فصل ششم

۶ قسمت
۰۱:۰۹:۱۱
۸

فصل هفتم

۱۳ قسمت
۰۲:۱۵:۱۹
۹

فصل هشتم

۸ قسمت
۰۰:۵۷:۴۴
۱۰

فصل نهم

۴ قسمت
۰۰:۳۶:۴۳
۱۱

فصل دهم

۲۰ قسمت
۰۲:۳۵:۲۶
۱۲

فصل یازدهم

۵ قسمت
۰۰:۴۳:۵۶
۱۳

فصل آخر

۸ قسمت
۰۱:۲۰:۱۱

آنچه که در فصل اول دوره پروژه محور React گفته شد…

در فصل قبلی با کتابخانه React آشنا شدیم و پس از بررسی مزیت ها و بازار کار React در ایران و جهان، شروع به یادگیری مباحث پایه ای نظیر JSX، Props، States، Events کردیم و در ادامه یاد گرفتیم چگونه فرم ها را در React مدیریت کنیم و در مثال جستجو ی عکس، با ریکوئست دادن و API های برنامه نویسی آشنا شدیم و نحوه استفاده از Redux برای مدیریت state ها را یاد گرفتیم و در نهایت با پروژه ی انتهای فصل، سعی کردیم مباحث تدریس شده را مرور کنیم.

در فصل دوم آموزش React js به چه مباحثی میپردازیم…

 • در بخش اول و دوم این فصل، مباحث Hook و Context آموزش داده می شود که بعد از معرفی در React 16.8، بشدت مورد استفاده توسعه دهندگان قرار گرفت.
 • React Router یکی از کتابخانه هایی مورد نیاز اکثر پروژه های React هستند و در بخش سوم با این کتابخانه آشنا می شویم و درون پروژه از آن استفاده می کنیم
 • از بخش چهارم پروژه نماوا شروع می شود که بشدت در یادگیری شما تاثیر دارد و بعد از پروژه یه سری مباحث دیگر نیز آموزش داده شده است که می تواند مورد نیاز شما یا شرکتی که قصد استخدام شدن آن را دارید باشد مباحثی مثل:
  • Webpack
  • React Testing
  • React DevTools
  • احراز هویت در React

پروژه ی دوره (وبسایت نماوا)

با استفاده از مباحثی که در طول ۲ فصل یاد گرفته اید می توانید به راحتی پروژه در سطح Production مثل نماوا را انجام دهید هدف از ارائه این پروژه فهمیدن اهمیت مباحث آموزش داده شد و افزایش اعتماد به نفس کاربران دوره خواهد بود تا بعد از دیدن دوره به راحتی بتوانند پروژه دلخواه خود را انجام دهند.

 • سایت نماوا یکی از بهترین سایت های ایرانی نوشته شده با React هست و در این دوره، سعی کردیم بخش های مهم این سایت که مباحث آموزش دارند پیاده سازی کنیم.
 • می توانید دمو پروژه را در انتها ویدیو معرفی دوره مشاهده کنید.
  • Slider، MovieList، Movie Preview و TopMenu که تقریبا صفحه اصلی سایت را پیاده سازی می کنند.
  • صفحه Single Page نماوا هم در یک بخش، آموزش داده می شود.
  • در آخر نیز Lists و Search را پیاده سازی می کنیم.

مخاطبین دوره آموزش React js:

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر
 • علاقه مندان به یادگیری react
 • کسانی که قصد کسب درآمد از این حوزه را دارند
 • و…

پیش نیازهای آموزش React js:

 • آشنایی مقدماتی با javascript
 • گذراندن فصل اول آموزش react

سرفصل های آموزش React js:

 • معرفی و دمو

بخش اول: هوک در React

 • هوک و نگاه عمیق به ان
 • هوک – قسمت 1 – معرفی و نگاهی دوباره
 • هوک – قسمت 2 – useState
 • هوک – قسمت 3 – useEffect
 • هوک – قسمت 4 – Rules of Hooks
 • هوک – قسمت 5 – useReducer
 • هوک – قسمت 6 – Custom Hook
 • هوک – قسمت 7 – useRef
 • هوک – قسمت 8 – useCallback
 • هوک – قسمت 9 – useMemo

بخش دوم:‌React Context

 • Context – قسمت 1 – معرفی
 • هوک – قسمت 2 – useContext
 • مدیریت state با استفاده از Context

بخش سوم: React Route

 • آموزش React Router – 1 – معرفی
 • آموزش React Router – 2 – Url Parameters
 • آموزش React Router – 3 –  Nesting Link Not Found
 • آموزش React Router – 4 – Redirect

بخش چهارم: ساخت سایت نماوا: Slider

 • معرفی پروژه سایت نماوا
 • Slider نماوا – قسمت اول – کامپوننت Slider
 • Slider نماوا – قسمت دوم – حل مشکل CORS
 • Slider نماوا – قسمت سوم – Slider Context
 • Slider نماوا – قسمت چهارم – Slider داینامیک
 • Slider نماوا – قسمت 5 – Animation
 • Slider نماوا – قسمت 6 – Slider Button and Info
 • Slider نماوا – قسمت 7 – action button

بخش پنجم: ساخت سایت نماوا: Movie List

 • نماوا Movie List – قسمت 1 – Movie Item
 • نماوا Movie List – قسمت 2 – Row List
 • ماوا Movie List – قسمت 3 – Flickity
 • نماوا Movie List – قسمت 4 – Dynamic RowList
 • نماوا Movie List – قسمت 5 – Dynamic Home Page
 • نماوا Movie List – قسمت 6 – Dynamic Home Page
 • نماوا Movie List – قسمت 7 – Item Component in RowList
 • نماوا Movie List – قسمت 8 – Lazy Loading
 • نماوا Movie List – قسمت 9 – Placeholder for Lazy Loading
 • نماوا Movie List – قسمت 10 – Lazy Loading
 • نماوا Movie List – قسمت 11 – RowList Refactor
 • نماوا Movie List – قسمت 12 –  Refactor
 • نماوا Movie List – قسمت 13 –  Exclusive Dubs
 • ماوا Movie List – قسمت 14 –  Advertisement Item
 • نماوا Movie List – قسمت 15 –  Hover on Movie Item

بخش ششم: ساخت سایت نماوا: Movie Preview

 • نماوا Movie Preview – قسمت 1 –  Movie Detail
 • نماوا Movie Preview – قسمت 2 –  Action Buttons
 • نماوا Movie Preview – قسمت 3 –  Animation
 • نماوا Movie Preview – قسمت 4 –  Dynamic Preview
 • نماوا Movie Preview – قسمت 5 –  Dynamic Preview
 • نماوا Movie Preview – قسمت 6 –  Fix some Bugs

بخش هفتم:‌ساخت سایت نماوا: Single Page

 • نماوا Single Page – قسمت 1 –  Singe Page Route
 • نماوا Single Page – قسمت 2 –  Dynamic
 • نماوا Single Page – قسمت 3 –  getItemUrl
 • ماوا Single Page – قسمت 4 –  Top Media
 • نماوا Single Page – قسمت 5 –  Trailer
 • نماوا Single Page – قسمت 6 –  Movie Info
 • نماوا Single Page – قسمت 7 –  Person Item
 • نماوا Single Page – قسمت 8 –  Multi Line List
 • ماوا Single Page – قسمت 9 –  Multi Line List
 • نماوا Single Page – قسمت 10 – Comment
 • نماوا Single Page – قسمت 11 – Seasons
 • نماوا Single Page – قسمت 12 – Seasons
 • نماوا Single Page – قسمت 13 – Seasons

بخش هشتم: ساخت سایت نماوا: List

 • نماوا List – قسمت 1 – List
 • نماوا List – قسمت 2 – Show More
 • نماوا List – قسمت 3 – Show More
 • نماوا List – قسمت 4 – Show More
 • نماوا List – قسمت 5 – Collections
 • نماوا List – قسمت 6 – Collections
 • نماوا List – قسمت 7 – Persons
 • نماوا List – قسمت 8 – Fix Some bugs

بخش نهم: ساخت سایت نماوا: Top Menu

 • نماوا Top Menu – قسمت 1 – Top Menu Animation
 • ماوا Top Menu – قسمت 2 – Menu Items
 • نماوا Top Menu – قسمت 3 – Dynamic Page
 • نماوا Top Menu – قسمت 4 – Dynamic Page

بخش دهم: ساخت سایت نماوا: Search

 • نماوا Search – قسمت 1 – Search Box
 • نماوا Search – قسمت 2 – Filter Provider
 • نماوا Search – قسمت 3 – Filter
 • نماوا Search – قسمت 4 – Filter
 • ماوا Search – قسمت 5 – Filter Box
 • نماوا Search – قسمت 6 – Filter Options
 • نماوا Search – قسمت 7 – Range Slider
 • نماوا Search – قسمت 8 – Select Filter Options
 • نماوا Search – قسمت 9 – Filtered Buttons
 • نماوا Search – قسمت 10 – Range Slider Select
 • نماوا Search – قسمت 11 – Query String
 • نماوا Search – قسمت 12 – Query String
 • نماوا Search – قسمت 13 – Search Input
 • نماوا Search – قسمت 14 – Fetch Search Item
 • نماوا Search – قسمت 15 – Fetch Search Item
 • نماوا Search – قسمت 16 – Fetch Search Item
 • نماوا Search – قسمت 17 – Fetch Search Item
 • نماوا Search – قسمت 18 – Show Search Result
 • نماوا Search – قسمت 19 – Filter Box Active
 • نماوا Search – قسمت 20 – Build Project

بخش یازدهم: آموزش Webpack

 • آموزش Webpack – قسمت 1 – Webpack CLI
 • آموزش Webpack – قسمت 2 – Webpack Config
 • آموزش Webpack – قسمت 3 – Webpack Loaders
 • آموزش Webpack – قسمت 4 – Webpack Plugins
 • آموزش Webpack – قسمت 5 – Webpack React

بخش دوازدهم: آشنایی با React Testing

 • آموزش React Testing – قسمت 1
 • آموزش React Testing – قسمت 2
 • آموزش React Testing – قسمت 3
 • آموزش React Testing – قسمت 4
 • آموزش React Testing – قسمت 5
 • آموزش React Testing – قسمت 6

بخش سینزدهم: آموزش ابزار React DevTools

 • آموزش ابزار React DevTools

بخش چهاردهم: احراز هویت در React

 • احراز هویت در React