به نام خدا

CSS3 به بخش های کوچکتری که ماژول نامیده میشوند تقسیم میشود . در CSS3 نسبت به نگارش قبلی برخی از خواص به بخش های کوچکتری تقسیم شده اند و برخی خواص جدید نیز اضافه شده است .

برخی از ماژول های CSS3 عبارتند از :

  • Selector ها
  • Box Model
  • زمینه و حاشیه
  • افکت نوشته ها
  • تبدیل های دو/سه بعدی
  • انیمیشن
  • ستون های چندگانه
  • واسط کاربری (UI)

در این آموزش کار با Border ها و گرد کردن لبه ها و یا قرار دادن تصویر برای لبه ها را می آموزید،

کد مربوطه را برای مرورگر های مختلف می آموزید,

کار با پس زمینه و نکات مربوط به آن را می آموزید،

نحوه قرار دادن ، تغییر اندازه و تغییر مکان پس زمینه را می آموزید،

کار با Border ها و گرد کردن لبه ها و یا قرار دادن تصویر برای لبه ها را می آموزید،

کد مربوطه را برای مرورگر های مختلف می آموزید,

کار با پس زمینه و نکات مربوط به آن را می آموزید،

نحوه قرار دادن ، تغییر اندازه و تغییر مکان پس زمینه را می آموزید،

استایل دادن با تصاویر با css3 را می آموزید،

نحوه تغییر شدت روشنایی تصاویر را می آموزید،

یاد میگیرید که چگونه با رفتن مواس بر روی تصویر شدت روشنایی آن را عوض کنید.