با سلام

با یکی دیگر از دوره های آموزشی روتر های سیسکو (دوره آموزش CCNP Route) در خدمت شما هستیم, این دوره دوره ccnp route هست که همون طور که از اسمش معلومه مربوط به روتینگ و مسیر یابی میشه. پیشنهاد میکنم این دوره رو از دست ندین.

آنچه در این دوره می آموزید:

شناخت Routing Protocol ها

شناخت پروتکل مسریابی EIGRP وپیکربندی آن بصورت Basic

پیکربندی پروتکل مسریابی EIGRP بصورت Advanced

پیکربندی پروتکل مسیریابی EIGRP در شبکه های WAN

پیکربندی پروتکل مسیریابی EIGRP در شبکه بزرگ و گسترده

شناخت پروتکل مسیریابی OSPFوپیکربندی آن محیط Single Area

شناخت پروتکل مسیریابی OSPFوپیکربندی آن محیط Multi Area

پیکربندی پروتکل مسیریابی OSPF بصورت Advanced

پیکربندی Route Summarization در پروتکل مسیریابی OSPF

پیکربندی پروتکل مسیریابی OSFPدر اتصلات WAN مختلف

پیکربندی پروتکل مسیریابی OSFP در شبکه بزرگ و گسترده

پیکربند Load balancing در پروتکل مسریابی EIGRP

عیب یابی و مدیریت پروتکل مسریابی EIGRP

پیکربندی virtual Link در پروتکل مسیریابی OSPF

عیب یابی و مدیریت پروتکل مسیریابی OSFP

اتصال به شبکه اینترنت و مسیریابی در اینترنت

طراحی اتصال به اینترنت و پروتکل مسیریابی BGP

معرفی پروتکل مسیریابی BGP

پیکربندی پروتکل مسیریابی BGP به صورت External BGP

پیکربندی Route Redistribution

پیکربندی BGP Attribute

پیکربندی Route Maps

کنترل مسیر با Offset-list

معرفی IP Ver6

پیکربندی IP Ver6v بر روی روتر

پیکربندی Static Route در IP Ver6

پیکربندی پروتکل مسیریابیEIGRP در IP Ver6

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIPng در IP Ver6

پیکربندی پروتکل مسیریابی OSFP در IP Ver6

پیکربندی پروتکل مسیریابی MP-BGPدر IP Ver6

برقراری ارتباط بین IP Ver4 با IP Ver6

پیکربندی VPN به صورت site-to-site

پیکربندی GRE Tunnel

پیکربندی Easy VPN

پیکربندی PPTP VPN