پکیج ها یکی از اجزای مهم لاراول هستند و به شما این کمک را می کنند که برنامه های خود را سریع تر توسعه دهید. شما برای کارهای مختلفی که می توانید با لاراول انجام دهید، دو راه دارید، یا از صفر کدها را خودتان بنویسید و یا از پکیج های آماده استفاده کنید. در این گونه مواقع هر برنامه نویسی به سراغ کدهای آماده می رود تا سرعت کار خو را بالا ببرد. اما گاهی اوقات ممکن است شما پکیج مورد نظر خود را از میان آنهایی که قبلا آماده شده را پیدا نکنید. در اینجاست که خودتان باید پکیج را بنویسید . پکیج نویسی لارتاول اصولی دارد که در این آموزش قصد داریم تا به شما آموزش دهیم .

آنچه در این دوره می آموزید:

Service Container

Service Provider

Facades

Testing

Package

Security

Deployment

CI / CD

Monitoring

Architecture