با سلام

با دوره آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ (Mcse2012 70-410) در خدمت شما هستیم.

این دوره آموزشی اولین دوره ای است که علاقه مندان، برای اخذ مدرک MCSA Windows Server 2012 باید آن را بگذرانند. در دوره آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ (Mcse2012 70-410) افرادی که شروع به آموختن مطالب ویندوز سرور ۲۰۱۲ کرده اند برای اولین بار با بسیاری از مطالب و سرفصل های کاربردی و مفید برای پیاده سازی شبکه های مایکروسافتی در محیط های کاری آشنا می شوند. این دوره آموزشی پیش نیاز و پایه دوره های بعدی سرور ۲۰۱۲ است. در دوره آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ (Mcse2012 70-410) علاقه مندان از ابتدا به صورت کامل با نصب و پیکربندی ویندوز سرور ۲۰۱۲ و تمامی رول ها و ویژگی های آن ، فایل سرور ها، سرویس Hyper-V به صورت کامل، سرویس های مهم و کاربردی DNS و DHCP ، مفاهیم IPV4 وIPV6 ، نصب و مدیریت Domain Controller ها و Active Directory، مفاهیم کامل و کاربردی Group Policy ها و …. آشنا می شوند.دریافت این مدرک بیانگر این است که شما مهارت مربوط به تنظیمات اولیه و ابتدایی Windows Server 2012 را دارید و می توانید در محیط های تجاری راه حل هایی را اجرا کنید که بازدهی را بالا ببرد.

کسب مهارت در تمامی این مباحث و مطالب برای افرادی که می خواهند وارد بازار کار شبکه های کامپیوتری شوند ضروری است.

4

آنچه در این دوره می آموزید:

معرفی Windows Server 2012 و مقایسه و و نسخه ها ی آن:

در این قسمت از آموزش سیستم عامل Windows server 2012  و برخی ویژگی های مربوط به آن بررسی و انواع نگارش های این سیستم عامل با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

نصب :Windows Server 2012 R2

در این قسمت از آموزش  با حداقل شرایط مورد نیاز برای نصب Windows server 2012R2 آشنا خواهید شد و بصورت عملی از طریق یک DVD  سیستم عامل Windows server 2012R2  نگارش Datacenter را نصب خواهیم کرد و با پزینه های هر مرحله آشنا خواهید شد.

ارتقا به سیستم عامل Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش  با روش نصب Clean Installation  و Upgrade و توصیه های شرکت مایکروسافت برای ارتقا سیستم عامل مربوطه آشنا خواهید شد و همچنین با انواع نگارش های مختلف سیستم عامل Windows server 2088R2  که قابلیت ارتقا به سیستم عامل windows server 2012R2 را دارند آشنا خواهید شد.

پیکربندی اولیه Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش  شما تمامی پیکربندی های اولیه سیستم عامل Windows server 2012R2 از قبیل تعیین نام کامپیوتر و عضویت سیستم عامل در workgroup  و Domain  ، پیکربندی Remote Desktop ، پیکربندی NIC Teaming ، پیکربندی IP Addressing  ، تنظیمات Windows Update و…. آشنا خواهید شد.

آشنایی با Roles ها در Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شما با ابزارهای Server Manager  ، Roles  و Feature  در سیستم عامل Windows server 2012R2  آشنا خواهید شد.

مهاجرت (Migration)  به Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شما با ابزار Migration Tools  در سیستم عامل Windows Server 2012R2  آشنا خواهید شد و این ابزار رت بر روی Windows Server 2012R2 نصب خواهیم کرد و به بصورت عملی و مرحله به مرحله اطلاعات مربوط به User ها و Group ها سیستم عامل Windows Server 2008  را به سیستم عامل Windows Server 2012R2  منتقل خواهیم کرد.

مدیریت فضای دخیره سازی و کار برروی دیسک ها در  :Windows Server 2012 R2

در این قسمت از آموزش شما با ابزار  Disk Management آشنا خواهید شد و با انواع سبک  پارتیشن MBR و GPT ، دیسک های Basic و Dynamic ، انواع پارتیشن های دیسک های Basic  و همچنین Volume های دیسک Dynamic و مدیریت پارتیشن ها آشنا خواهید شد.

اشتراک اطلاعات و تنظیم سطح دسترسی به اطلاعات در :Windows Server 2012 R2

در این قسمت از آموزش شما  با اشتراک فایل و تنظیم مجوز های مربوط به آن و همچنین با مجوز های مربوط به فایل سیستم NTFS ، ارث بری مجوز ها در فایل سیستم NTFS ، فشرده سازی اطلاعات در فایل سیستم NTFS و… آشنا خواهید شد.

پیکربندی Hyper-v در :Windows Server 2012 R2

در این قسمت از آموزش شما   با نحوه نصب Hyper-v  بر رویServer 2012R2  Windows  و با نحوه نصب ماشین مجازی بر روی Hyper-v وهمچین و با تنظیمات مختلف ماشین مجازی از قبیل تنظیمات حافظه و… آشنا خواهید شد.

پیکربندی IP Ver4  در Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شما   با IPv4  ، تبدیل فرمت Binary  به Decimal  و بالعکس در IPv4  ، اصول اختصاص IP Address  به کامپیوترها در IPv4  ، با آدرس های public  و private  و …. آشنا خواهید شد.

3-2

Subnetting در شبکه ها:

در این قسمت از آموزش شما   با Subnetting  و طرح ریزی Subnetting در شبکه آشنا خواهید شد.

پیکربندی IP Ver6  در Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شما   با IPv6   ، اصول اختصاص IP Address  به کامپیوترها در IPv6  ، ساختارIPv6 آشنا خواهید شد.

پیکربندی DHCP در Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شم  با سرویس DHCP  ، نصب و پیکربندی سرویس DHCP در Windows Server 2012R2 و همچنین با نحوه مدیریت سرویس DHCP  آشنا خواهید شد.

پیکربندی DHCP Relay  در Winows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شما   با نصب و پیکربندی سرویسRelay  DHCP در Windows Server 2012R2 آشنا خواهید شد.

نصب Active Directory بر روی :Windows Server 2012 R2

در این قسمت از آموزش شما  با سرویس Active Directory  ، با ساختار این سرویس ، پیکربندی تنظیمات TCP/IP  در Windows Server 2012R2 و نحوه نصب این سرویس در Windows Server 2012R2 آشنا خواهید شد.

اتصال (Join) کامپیوتر به Domain :

در این قسمت از آموزش شما  با اتصال Windows 8.1  به محیط Domain  ، دسترسی به محیط Domain  آشنا خواهید شد.

نصب یک Additional Domain Controller:

در این قسمت از آموزش شما  با نحوه نصب Additional Domain Controller  و عمل Replication  را بر روی Domain Controller  و Additional Domain Controller آشنا خواهید شد.

ایجاد و مدیریت User Account ها در Active Directory:

در این قسمت از آموزش شما  با User Account ها ، ایجاد ، تغییر ، حذف ، مدیریت User Account ها در Active Directory  ، ایجاد ، تغییر ، حذف ، مدیریت User Account ها در Command Line  ، افزایش امنیت Domain Administrator Account آشنا خواهید شد.

ایجاد و مدیریت Computer Account ها در Active Directory :

در این قسمت از آموزش شما  با User Account ها ، ایجاد ، تغییر ، حذف ، مدیریت Computer Account ها در Active Directory  ، ایجاد ، تغییر ، حذف ، مدیریت Computer Account ها در Command Line  آشنا خواهید شد.

ایجاد و مدیریت Group ها در Active Directory :

در این قسمت از آموزش شما  با Group ها و انواع آنها ، ایجاد ، تغییر ، حذف ، مدیریت Group ها در Active Directory  ، ایجاد ، تغییر ، حذف ، مدیریت Group ها در Command Line  آشنا خواهید شد.

نحوه حذف سرویس Active Directory در Windows Server 2012 R2:

در این قسمت از آموزش شما  با نحوه حذف سرویس Active Directory  در Windows Server 2012R2  آشنا خواهید شد.

آشنایی و کار با Group Policy:

در این قسمت از آموزش شما  با Group Policy ها و کار با Group Policy در Active Directory  آشنا خواهید شد.

پیکربندی Software Restriction Policies:

در این قسمت از آموزش شما   با پیکربندی Software Restriction Policies ، استفاده از Software Restriction Policies برای محدودیت اجرای نرم افزار در Domain  آشنا خواهید شد.

پیکربندی APPLocker Application Control:

در این قسمت از آموزش شما   با پیکربندی APPLocker Application Control ، استفاده ازAPPLocker Application Control برای محدودیت اجرای نرم افزار در Domain  آشنا خواهید شد.

پیکربندی Windows firewall و :Windows firewall Advanced Security

در این قسمت از آموزش شما   با  پیکربندی Windows Firewall و Windows Firewall Advanced Security   ، مجاز کردن برخی از نرم افزار ها برای عبور از Windows Firewall  ، تنظیمات مربوط به Windows Firewall  و … آشنا خواهید شد.

Installing and Configuring Windows Server 2012 – 70-410

  • Install and Configure Servers
  • Configure server roles and features
  • Configure Hyper-V
  • Deploy and configure core network services
  • Install and administer Active Directory
  • Create and manage Group Policy