فیلم های آموزش حل تمارین سی پلاس پلاس که دارای ۲۸ مسئله مختلف می باشد شما را با نحوه حل مسئله آشنا می کند دانشجویانی که در درس برنامه سازی پیشرفته ۱ دارای مشکل هستند می توانند با مشاهده این فیلم ها بسیاری از اشکالات خود در سر  کلاس را رفع کنند

۲۸ سوال مطرح کردیم و تا بخش Function ها در سی پلاس پلاس جلو رفتیم امیدوارم این فیلم ها ی آموزشی برای شما مفید و کاربردی باشد