شبیه سازی به معنی تقلید رفتار یک سیستم در بازه زمانی مشخص است.

شبیه سازی کامپیوتری، درسی ۳ واحدی و اختیاری در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات است. این درس در دانشگاه های سراسری ، پیام نور و آزاد تدریس می شود.

پیش نیاز درس شبیه سازی کامپیوتری ، درس مهندسی نرم افزار۱ است.

منابع مختلفی برای این درس در دانشگاه های مختلف معرفی شده است، از جمله کتاب “مقدمه ای بر شبیه سازی سیستم ھای گسسته” تألیف آقایان علینقیان ، ایزدبخش و زرین بال برای دانشجویان دانشگاه پیام نور.

می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی تهیه شود و تمامی سرفصل های تعیین شده را پوشش دهد.