درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر و ۳ واحدی است. در این درس به نحوه انجام اعمال محاسباتی در حافظه کامپیوتر و نحوه نوشتن برنامه های سیستمی با استفاده از “زبان اسمبلی” پرداخته می شود.

زبان اسمبلی قدیمی ترین زبان برنامه نویسی سطح پایین بعد از زبان ماشین است که ساختار و عملکردی وابسته به ماشین دارد و وسیله خوبی برای یادگیری نحوه کار کامپیوتر، سیستم عامل، کامپایلرها و زبان های سطح بالا است.

منابع مختلفی برای این درس دانشگاهی در دانشگاه های سراسری ، پیام نور و آزاد معرفی می شود.

می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی تهیه شود و تمامی سرفصل های تعیین شده را پوشش دهد.