این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با سلام

در این پست قسمت دوم و سوم (پایانی) آموزش مقدماتی LINQ را در اختیار شما قرار میدهیم.

در قسمت قبل اشاره ای به LINQ To Object داشتیم.

در این قسمت به LINQ To  SQL میپردازیم و مبحث مقدماتی را به پایان میرسانیم.

امیدوارم از این فیلم ها استفاده ببرید.