ناحیه بندی تصویر اولین گام و همچنین یکی از مهم‌ترین قسمت در تحلیل تصویر است. هدف از تحلیل تصویر، استخراج اطلاعاتی از تصویر (مانند لبه‌ها، نما و هویت هر یک از نواحی) از طریق ناحیه بندی، توصیف ناحیه­ های بدست آمده برای کاهش آن‌ها به شکل مناسب برای پردازش کامپیوتر، و ارزیابی ویژگی (تشخیص) هر یک از نواحی است

این پست حاوی کد متلب الگوریتم استخراج بخش مغز از تصویر MRI مربوط به مقاله …A study on fuzzy می باشد. این کد متشکل از گام های زیر می باشد:

۱- Otsu’s thresholding method

۲- two-level connected component

۳- dilation

۴- erosion

شما می توانید این مجموعه را در سایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب مشاهده نمایید.