این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با سلام با توجه به درخواست کاربران عزیز این کتاب ها را برای دانلود قرار دادیم تا از آن استفاده کنید

دانلود کتاب the_ultimate_css_reference
دانلود کتاب Manning.jQuery.in_.Action.2nd.Edition.Jun_.2010
دانلود کتاب the_ultimate_html_reference
دانلود کتاب Zend_PHP_Certification_Guide