این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این جزوه آموزش شبکه به صورت عملی را می آموزید.

راه اندازی شبکه PTP

آموزش به اشتراک گذاری فایل ها در شبکه

آموزش به اشتراک گذاری پرینتر ها در شبکه

آموزش به اشتراک گذاری اینترنت در شبکه

راه اندازی شبکه سرور بیس را می آموزید

DHCP server

DNS server

IIS,FTP,SMTP,NMTP server را می آموزید

آموزش active direcxtory , Group Policy

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…