در این پست ۲ پروژه پازل ۸ و n وزیر را به صورت رایگان برای دانلود قرار دادیم.

 

پازل ۸ و n وزیر

 

دانلود پروژه پازل ۸

 

توضیح : در این پروژه از الگوریتم های DFS,BFS و *A استفاده شده است.

 

دانلود پروژه n وزیر

 

توضیح : در این پروژه الگوریتم ژنتیک پیاده سازی شده است.