این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

 

در این بخش از فیلم های وب سایت دانشجویار مجموعه کاملی از نکات حرفه ای php را برای شما آماده کرده ایم،


در این قسمت انواع روشهای کار با بانک اطلاعاتی شامل mysql,mysqli,pdo را یاد خواهید گرفت،

کار با ایجاد بانک mysql

کار با دستورات insert,delete,update , select را می آموزید

شی گرایی در php را به صورت کامل می آموزید،

آموزش سازنده و مخرب ، تعریف کلاس، ارث بری، چند ریختی، geter , setter , متد های استاتیک و … را بصورت کامل خواهید دید.

نکات امنیتی زیادی از php را می آموزید، ضرورت فایل Htaccess

راه کار های جلوگیری از حملات sqlinjection , XSS, …. را می آموزید،

آموزش AJAX را در این قسمت با روشهای مختلف برای شما آماده کرده ایم،

Ajax با استفاده از شی Http request , Jquery,Json