شما می توانید مجموعه سورس کد متلب بسیاری از الگوریتم های رایج حذف نویز در حوزه مکان را از سایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب مشاهده نمایید. تمامی این کدها بصورت کاملا دستی و بدون استفاده از توابع متلب و پیاده سازی شده است.

متدهایی که در این مجموعه قرار دارند بصورت زیر می باشد:

 متدهای حذف نویز مبتنی بر میانگین

۱- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Arithmetic Mean Filter

۲- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Geometric Mean Filter

۳- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Harmonic Mean Filter

۴- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Contra Harmonic Mean Filter

۵- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Max Filter

۶- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Min Filter

۷- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Median Filter

متدهای حذف نویز آماری و انطباقی میانه

۱- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Alpha -trimmed Mean Filter

۲- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Adaptive Filter

۳- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Adaptive Median Filter