در این قسمت فیلم آموزش طراحی بازی با نرم افزار GameMaker  را برای دانلود قرار داده ام

علاوه بر این دو مجموعه طراحی بازی دو بعدی و سه بعدی قرار داده شده است,

آموزش کار با طراحی بازی قارچ خور به همراه کد آن برای دانلود قرار گرفته است.