با سلام

شما می توانید قسمت سیزدهم از فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس درسایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید.

این قسمت به بحث تبدیل فوریه در تصویر و بررسی ویژگی های تبدیل فوریه مانند شیفت و چرخش پرداخته است.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در این قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

۱- بیان مختصری از جلسه قبل

۲- بکارگیری تبدیل فوریه در تصویر

۳- بیان دو مفهوم اندازه و فاز تبدیل فوریه

۴- بررسی ویژگی های شیفت و چرخش در تبدیل فوریه تصویر

۵- بررسی ویژگی های شیفت و چرخش در اندازه و فاز تبدیل فوریه تصویر

۶- مقایسه مفهوم اندازه و فاز تبدیل فوریه

۷- بیان خلاصه ای از جلسه بعد