این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره ی کامل آموزش شی گرایی در ++C

در این قسمت شما با تعریف متغیر ها و استفاده ان آشنا می شوید.

کار با دستورات شرطی مانند if را می آموزید.

خطایابی و کلید های میانبررا می آموزید.

کار با عملگرها و عملوند ها را می آموزید.

برنامه ای که دو عدد و یک کاراکتر را از ورودی گرفته و اگر کاراکتر a بود جمع را انجام دهد اگر b بود تفریق را انجام دهد و …

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…

download

download