سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو

رایگان

در این فیلم اموزشی مبناهای مختلف را می شناسید و نحوه تبدیل مبناها به یکدیگر را می آموزید,

عملیات ریاضی در مبناهای مختلف را می آموزید,

تبدیل مبنای 10 به غیر 10 و غیر 10 به 10 را می آموزید,

کار با مبنای 8 و 16 را می آموزید.

توضیحات بیشتر

مدرس

صادق پاسبان

صادق پاسبان مدرس

صادق پاسبان هستم، هم بنیانگذار دانشجویار و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند.(http://cv.birjand.ac.ir//pasban)

مدیر پروژه و مدیر محصول دپارتمان برنامه نویسی دانشجویار

علایق مطالعاتی و تدریس بنده:
شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
پردازش تصویر و ویدئو (Image and video processing)
بازیابی تصویر و ویدئو (Image and video retrieval)
بازشناسی الگو (Pattern recognition)
الگوریتم‌های بهینه سازی هوش جمعی (Heuristic Optimization Algorithms)
برنامه نویسی(programming language)
پایگاه های داده(RDBMS & NOSQL)
هوش مصنوعی(artificial intelligence)