سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

در این فیلم اموزشی مبناهای مختلف را می شناسید و نحوه تبدیل مبناها به یکدیگر را می آموزید,

عملیات ریاضی در مبناهای مختلف را می آموزید,

تبدیل مبنای 10 به غیر 10 و غیر 10 به 10 را می آموزید,

کار با مبنای 8 و 16 را می آموزید.