با سلام

این پست حاوی فیلم آموزش پیاده سازی الگوریتم KNN در متلب به همراه کد الگوریتم knn می باشد. در این فیلم پیاده سازی الگوریتم knn بصورت ساده در متلب آموزش داده شده است. همچنین خروجی الگوریتم knn روی دیتاست IRIS مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نزدیکترین همسایه یک الگوریتم تعلیم با سرپرستی است. در حالت کلی از این الگوریتم به دو منظور استفاده می­شود: برای تخمین تابع چگالی توزیع داده­های تعلیم و برای طبقه ­بندی داده­های تست بر اساس الگوهای تعلیم.

شما می توانید این مجموعه را از سایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید.

امیدوارم این مجموعه آموزشی مفید واقع گردد.

کلید واژه:

, k nearest neighbor, الگوریتم k نزدیکترین همسایه, الگوریتم KNN, فیلم آموزش knn, کد متلب knn, متلب یار