amuzeshe css 2

در این فیلم آموزشی css های مورد استفاده در html را می آموزید,

برخی از موارد ذکر شده در فیلم :

نحوه تغییر پس زمینه تگ ها به صورت رنگ و تصویر را می آموزید,

نحوه استفاده از repeat در پس زمینه را می آموزید,

نحوه تغییر border , حاشیه را می آموزید,

نحوه استفاده از position در حالت های مختلف را می آموزید,

نحوه استفاده از float , clear را می آموزید,