هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB  است.

در این قسمت که ششمین بخش از سری فیلم های آموزشی پردازش تصویر می باشد به ادامه موضوع پردازش هسیتوگرام و پیاده سازی آن در متلب خواهیم پرداخت . در این قسمت تکنیک های زیر برای بهبود کیفیت تصویر آموزش داده می شود که بر اساس تابع توزیع احتمال پیکسل ها شکل گرفته اند:

۱-     Histogram Equalization

۲-    Adaptive Contrast Enhancement (ACE)

۳-    Histogram Matching (Specification)

۴-    Local Histogram Processing

۵-   Using Histogram Statistics for Image Enhancement

 

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.