هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB است.

در این قسمت که هفتمین بخش از سری فیلم های آموزشی پردازش تصویر می باشد به موضوعات مربوط به ماسک یا فیلترهای مکانی از فصل سوم کتاب گونزالس پرداخته شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲-     تشریح مکانیزم و ساختار فیلترهای مکانی

۳-     بیان مفهوم کانولوشن و نحوه اعمال آن در تصویر

۴-     نحوه ایجاد فیلترهای هموارساز Smoothing Filter در تصویر

۵-     تشریح فیلتر آماری Median و زمان و نحوه اعمال آن در تصویر

۶-     بیان نحوه انتخاب سایز ماسک یا فیلتر در تصویر

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.