با سلام

هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB  است.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.

در این قسمت که سومین بخش از سری فیلم های آموزشی پردازش تصویر می باشد به رابطه مکانی بین پیکسل ها پرداخته شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     بیان مختصری از جلسه قبل

۲-     تعریف همسایگی ۴، ۸ و  m پیکسل ها

۳-     تعریف مجاورت ۴، ۸ و  m پیکسل ها

۴-     بیان کاربرد رابطه بین پیکسل ها در پردازش تصویر

۵-     معرفی عملیات مکانی روی پیکسل های تصویر

۶-     تعریف و نمایش هیستوگرام در متلب

۷-     پیاده سازی برنامه ای در متلب برای انجام عملیات ریاضیاتی (جمع، ضرب و …) روی پیکسل های دو تصویر