BANKE etelaati myaqi php

این مجموعه که به درخواست یکی از کاربران وب سایت دانشجویار آماده شده است.

در این مجموعه کار با بانک اطلاعاتی به روش mysql را یاد میگیرید,

نمایش اطلاعات در قالب جدول را می آموزید,

درج اطلاعات در بانک اطلاعاتی را یاد میگیرید,

حذف از بانک اطلاعاتی را یاد میگیرید,

یاد میگیرید که چگونه اطلاعات را ویرایش کنید,

یاد میگیرید که چگونه برای هر ریکورد از اطلاعات لینک حذف و ویرایش را قرار دهید,

در این فیلم تقریبا همه نکات کار با بانک اطلاعاتی MySql  در PHP  را می آموزید,

سطح: متوسط

مدت:۱:۲۰:۰