سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

هوش مصنوعی چیست و چه کاربردی دارد؟

رایگان

مفهوم عامل ها و محیط های هوشمند

رایگان

بررسی مثال هایی از عامل های هوشمند

رایگان

حل مسئله با شیوه جستجو

رایگان

جستجوی عرضی، یکنواخت و عمیق

رایگان

جستجوی حریصانه

رایگان

جستجوی اکتشافی

رایگان

الگوریتم های جستجوی محلی و بهینه سازی

رایگان

معرفی آموزش هوش مصنوعی (مباحث مقدماتی )

آموزش هوش مصنوعی که به صورت رایگان در این دوره در اختیارتان قرار داده دشه است  براساس سرفصل های کتاب راسل خواهد بود. هوش مصنوعی اشاره به تلفیقی از هوش انسان و ماشین دارد و به اصطلاح ماشین را هوشمند میسازند. اما در چه صورت به یک ماشین صفت هوشمند بودن داده میشود؟ یک ماشین در صورتی “ماشین هوشمند” خوانده میشود که 4 تعریف پایه و اساسی از هوش را دارا باشد. این 4تعریف در زیر بیان خواهند شد:

 1. سیسیتمی که مانند انسان فکر کند.
 2. سیستمی که مانند انسان رفتار کند.
 3. سیستمی که عاقلانه فکر کند.
 4. سیستمی که عاقلانه رفتار کند.

بر اساس این 4 تعریف شیوه تفکر انسان و مفهوم عقلانیت دو مفهوم کلیدی محسوب میشوند که در دوره آموزش هوش مصنوعی رایگان به آنها خواهیم پرداخت.

نکته
شما می توانید تمامی دوره های آموزشی رایگان دانشجویار را در دسته بندی آموزش رایگان مشاهده فرمایید.

سرفصل های آموزش هوش مصنوعی

معرفی انواع محیط های عامل هوشمند

معرفی انواع عامل ها 

 • عامل واکنشی ساده
 • عامل مبتنی بر مدل
 • عامل مبتنی بر هدف
 • عامل مبتنی بر سودمندی

حل مسئله با شیوه جستجو

الگوریتم های جست جوی نا اگاهانه

 • الگوریتم جستجوی اول سطح
 • الگوریتم جستجوی اول عمق
 • الگوریتم جستجو با هزینه یکسان
 • الگوریتم جستجوی عمقی محدود شده
 • الگوریتم جستجوی عمیق کننده تکراری
 • الگوریتم جستجوی دو طرفه

الگوریتم های جستجوی آگاهانه و تفاوت آن ها با الگوریتم های جستجوی نا آگاهانه

پارامتر های مهم در الگوریتم ژنتیک یا Genetic algorithm

 • Population یا مفهوم جمعیت 
 • Generation یا مفهوم نسل
 • Mutation یا مفهوم جهش ژنتیکی
 • Selection یا مفهوم انتخاب
 • Crossover
 • Fitness function یا تابع برازش

منبع اصلی درس

 • کتاب: Artificial intelligence a modern approach
 • نویسندگان: Stuart J. Russell and Peter Norvig

کتاب منبع اصلی آموزش هوش مصنوعی

دانلود کتاب منبع یادگیریر هوش مصنوعی از وبسایت ebooksworld 

به شما پیشنهاد میکنیم سرفصل آموزش هوش مصنوعی که نسبت به این دوره جدیدتر می باشد را نیز مطالعه بفرمایید . 

 

 

توضیحات بیشتر