معرفی آموزش هوش مصنوعی (مباحث پایه)

هوش مصنوعی اشاره به این دارد که چگونه هوش انسانی را در ماشین ها شبیه سازی، طراحی و پیاده سازی کنیم. بر این اساس در هوش مصنوعی ( ویکی پدیا ) یک سیستم هوشمند دارای چهار تعریف اساسی و پایه است که در قسمت اول این دوره به آن میپردازیم.

 1. سیسیتمی که مانند انسان فکر کند.
 2. سیستمی که مانند انسان رفتار کند.
 3. سیستمی که عاقلانه فکر کند.
 4. سیستمی که عاقلانه رفتار کند.

در این تعریف شیوه تفکر انسان و مفهوم عقلانیت دو مفهوم کلیدی محسوب میشوند که در این دوره به آنها خواهیم پرداخت.

سرفصل های آموزش هوش مصنوعی

معرفی انواع محیط های عامل هوشمند

معرفی انواع عامل ها 

 • عامل واکنشی ساده
 • عامل مبتنی بر مدل
 • عامل مبتنی بر هدف
 • عامل مبتنی بر سودمندی

حل مسئله با شیوه جستجو

الگوریتم های جست جوی نا اگاهانه

 • الگوریتم جستجوی اول سطح
 • الگوریتم جستجوی اول عمق
 • الگوریتم جستجو با هزینه یکسان
 • الگوریتم جستجوی عمقی محدود شده
 • الگوریتم جستجوی عمیق کننده تکراری
 • الگوریتم جستجوی دو طرفه

الگوریتم های جستجوی آگاهانه و تفاوت آن ها با الگوریتم های جستجوی نا آگاهانه

پارامتر های مهم در الگوریتم ژنتیک یا Genetic algorithm

 • Population یا مفهوم جمعیت 
 • Generation یا مفهوم نسل
 • Mutation یا مفهوم جهش ژنتیکی
 • Selection یا مفهوم انتخاب
 • Crossover
 • Fitness function یا تابع برازش

منبع اصلی درس

 • کتاب: Artificial intelligence a modern approach
 • نویسندگان: Stuart J. Russell and Peter Norvig

به شما پیشنهاد میکنیم سرفصل آموزش هوش مصنوعی که نسبت به این دوره جدیدتر می باشد را نیز مطالعه بفرمایید .