در این فیلم آموزشی با نکات بسیار کاربردی نرم افزار word آشنا می شوید

کار با Page Break  را یاد می گیرید(یاد می گیرید که چگونه در یک فایل چگونه صفحه بندی های با شماره های مختلف داشته باشید),

کار با فارسی کردن اعداد در word  را می آموزید,

آموزش رفرنس گذاری در پاورقی را می آموزید به همراه تنظیمات شماره های آن,

کار با قرار دادن فهرست مطالب اتوماتیک و دستی را می آموزید,

کار با Mailing ورد را می آموزید که چگونه یک صفحه را تایپ کنید و آن را برای افراد مختلف با اسامی آنها پر نمایید

و ….