این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: آموزش Microsoft Office 2016 – آموزش Word

wordTopic(daneshjooyar)

در این قسمت با نکات کاربردی دیگری از از نرم افزار ورد آشنا می شوید.

این نکات برای دوستانی که درگیر تهیه پایان نامه و مقاله یا کتاب می باشند مناسب می باشد.

بخشی از مطالب ذکر شده در این فیلم:

کار با بعضی کلید میانبر های مهم,

کار با ارجاع در پایین مقالات و کتاب ها با فرمت های مختلف مثل ISI,

کار با ویراستار متون فارسی و انگلیسی برای خطایابی املایی,

استفاده از نیم فاصله در تایپ بعضی کلمات,

واترمارک در صفحات,

فرمول نویسی در ورد,