در این قسمت از مجموعه فیلم های وب سایت دانشجویار نحوه نصب و راه اندازی Apache بر روی لینوکس می آموزید و یاد می گیرید که چگونه یک کد PHP را اجرا نمایید.

apcher linux

 برای نصب Apache روش های مختلفی وجود دارد شما در این فیلم با روش نصب اپاچی در لینوکس آشنا می شوید,

نصب آپاچی با software center  و یا استفاده از ترمینال با استفاده از apt-get install , …

می توانید با نصب lamp server همه ابزار های مربوط به کد نویسی PHP را با هم داشته باشید،

یاد می گیرید که چگونه سرویس مربوطه را اجرا نمایید, etc/ init.d/apache2 start

حذف محدودیت از یک پوشه و یا فایل

یاد می گیرید که چگونه یک کد php  را اجرا نمایید،