در این قسمت آموزش نرم افزار Swich max  که برای طراحی انیمیشن بدون تخصص می باشد را می آموزید.