این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی شما با تنظیمات کامل نرم افزار vmware آشنا می شوید,

یاد میگیرید که چگونه از این نرم افزار برای داشتن چند سیستم عامل همزمان استفاده کنید,

تنظیمات این نرم افزار برای حوزه شبکه را کامل یاد میگیرید و انواع کارت ای شبکه مجازی را می شناسید,

یاد میگیرید که چگونه از سیستم مجازی موجود در کامپیوتر های دیگر استفاده کنی,

نحوه ضبط تصویر و فیلم با این نرم افزار را یاد میگیرید,