سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

 

lotfizadeh

منطق فازی چیست؟

در دنياي رياضي، مفاهيم، منطق ها و روابط بسياري وجود دارند. بسياري از اين روابط و مفاهيم و … (يا بهتر بگوييم تا چندي پيش همه اين روابط و مفاهيم و …) مبتني بر سيستم دو ارزشي، يعني درست يا نادرست، قرار گرفته اند. به طور مثال مي گويند : اين سيستم طبق فلان اصل يا فلان رابطه و قضيه رياضياتي، ناپايدار است (يا پايدار است). در حقيقت دو ارزش پايدار و ناپايدار را براي يك سيستم كنترلي (كه در درس كنترل خطي مطرح مي شود) قائل مي شوند.

اشتباه علم، تعميم اين موضوع به تمام پديده ها بود…