این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی شما با ست کردن تنظیمات مودم ADSL آشنا می شوید,

نحوه ذخیره کردن تنظیمات اینترنت بر روی خود مودم یا با  یک کانکشن PPPOE را یاد می گیرید,

نحوه تغییر IP مودم را یاد می گیرید,

فعال و غیر فعال نمودن DHCP  مودم را می آموزید,

بازگشت تنظیمات مودم به کارخانه و ریست کردن آن را یاد میگیرید,

و…