این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

 

یکی از ابزار های خیلی مهم در طراحی سایت وجود یک date time picker می باشد,

در این فیلم آموزشی نحوه استفاده از یک نمونه بسیار خوب برای سایت را به شما اموزش می دهیم,

در ادامه نمونه کد مورد نیاز و کتابخانه های مورد نیاز در اختیار شما قرار می گیرد,