این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این مجموعه از فیلم های وب سایت دانشجـــــــویار قصد داریم شما را با نحوه ساخت دسته و زیردسته برای مدیریت کالا ها و خدمات آشنا کنیم،


در این قسمت ساخت و مدیریت دسته به صورت چندین سطح را می آموزید،

این دسته ها رو برای مدیریت وب سایت ها می سازیم،

شما می توانید سایت های خود را در گروه های مختلف دسته بندی نمایید،

می توانید این دسته ها را در combobox و یا treeview نمایش دهید،

شما با نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مربوزه آشنا می شوید،