این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم کار با رجیستری ویندوز را می آموزید.

چگونه درایو یا درایوهای خاصی از ویندوز را مخفی کنید.

درایو یا درایو های خاصی از ویندوز را غیر فعال کنید.

جلوی دسترسی به رجیستری را بگیرید.

دسترسی به taskmanager  را محدود کنید.

گزینه show hidden file and folder را غیر فعال کنید.

کار با برنامه disk management را می آموزید.

change drive letter and path را یاد می گیرید.

….

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…

download