در این فیلم آموزشی به نحوه راه اندازی شبکه PTP می پردازیم,

نحوه دادن IP به سیستم را می آموزید,

نحوه ست کردن Workgroup را می آموزید,

نحوه تست کردن ارتباط بین سیستم ها را می آموزید,