با تشکر از دوست عزیز آقای میثم عسگری که به درخواست کاربران پاسخ داده اند.

در این فیلم آموزشی در قالب دو پارت شما با نحوه جلوگیری از درج اطلاعات تکراری در بانک و نحوه پیشنهاد دادن شماره (آی دی) به صورت اتومات آشنا می شوید,

این دو فیلم از مجموعه فیلم های درخواستی کاربران می باشد , که البته با روشهای مختلفی قابل انجام می باشند,

مدرس:آقای عسگری