این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در اینن قسمت آموزش کد نویسی ثبت نام کاربران در وب سایت و نحوه لاگین کردن را می آموزید,

کاربران را با دو سطح عضو عادی و مدیر در بانک ذخیره میکنیم,

در قسمت مدیریت امکان مدیریت کاربران حذف درج و ویرایش برای مدیر را فراهم کرده ایم,