با سلام

استخراج و تطابق ویژگیها یک مبحث اساسی در پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر می باشد که کاربردهای زیادی در object tracking, image registration, image retrieval, و ….. دارد. الگوریتم SIFT یک استراتژی تناظریابی مبتنی بر ویژگی  است که توسط Lowe و جهت فرآیند شناسایی الگو در تصاویر بصری ارائه شده و از دو مرحله اصلی شامل استخراج ویژگی و ایجاد توصیفگر، تشکیل شده است.

 

شما می توانید  فیلم های آموزش الگوریتم سیفت (SIFT detector and descriptor) را در سایت  متلب یار  از لینک داده شده در ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید.

 

این بسته آموزشی بسیار مناسب برای علاقه مندان و دانشجویان به حوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین می باشد.