سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو

رایگان

spanner بانک اطلاعاتی گسترده و جهانی می باشد که گوگل از آن استفاده می کند

این بانک اطلاعاتی مبتنی بر new sql می باشد

توضیحات بیشتر

مدرس

دانشجویان دانشگاه فردوس

دانشجویان دانشگاه فردوس مدرس