در این قسمت با نحوه کار با کنترل فایل آپلود آشنا می شوید,

نحوه چک کردن فایل ارسال شده از طرف کلاینت را یاد می گیرید,

نحوه چک کردن پسوند فایل, حجم فایل و محتوای فایل را می آموزید,