سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

لینک دانلود

رایگان

در این قسمت ابتدا با ناحیه بندی تصاویر آشنا می شوید,

یاد میگیرید ناحیه بندی تصاویر چیست و چه کاربردی دارد.(image segmentation)

با الگوریتم های ناحیه بندی تصاویر آشنا می شوید:

classification , clustering

edge detection

segmentation useing Neural Network

segmentation useing Fuzzy approach

, …

در ادامه کار با الگوریتم های ناحیه بندی توسط لبه یاب ها را می آموزید

و در انتها با ناحیه بندی توسط باینری کردن تصویر آشنا می شوید.

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…

 

segmentation(daneshjooyar.com)