این پست حاوی یکی از سورس کد پروژه های حوزه فرکانس پردازش تصویر به زبان متلب می باشد. در این پروژه فیلترهای بالاگذر و پاییین گذر همومورفیک در حوزه فرکانس روی تصویر  اعمال شده و خروجی در قالب تصویر نمایش داده می شود. تمامی این برنامه بدون استفاده از توابع آماده متلب پیاده سازی شده است تا کاربران بتوانند با بررسی خط به خط کد، درک بهتری از این فیلترها داشته باشند.

این پست حاوی یک داکیومنت PDF نیز می باشد که روند پیاده سازی پروژه در آن شرح داده شده است.

شما می توانید این مجموعه آموزشی را در سایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب بصورت رایگان دانلود نمایید.

این پروژه بسیار مناسب برای دوستانی است که در حوزه فرکانس تصویر مطالعه می نمایند.