این نرم افزار ها مخصوص دوستانیست که می خواهند از راه دور به سیستم یک نفر دیگر متصل شوند و وی را در یک موضوع خاص کمک کنند

قبلا در قسمت آموزشهای شبکه هم آموزش Ammyy و هم آموزش Teamviewer قرار گرفته است

دوستانی که مایلند همکاران دانشجویار از راه دور به سیستمشان متصل شوند و اشکال برنامه نویسی ویا هر چیز دیگر را برایشان برطرف کنند باید یکی از این برنامه ها را دانلود کنند که بنده برنامه Ammyy را به دلیل سرعت بالا پیشنهاد میکنم

01_01

team